Kostolík a hrádza L. Mary

Kostolík a hrádza L. Mary

Jeden z najfotografovanejších obrazov Liptova. To musíš vidieť!

Liptovská Mara je súčasťou systému priehrad Vážskej kaskády. Dielo bolo vybudované v rokoch 1969-1975. Pri výstavbe bolo zaplavených 13 obcí, z toho 12 úplne (Čemice, Demčín, Liptovská Mara, (Stará) Liptovská Sielnica, Nižné Dechtáre, Paludza, Parížovce, Ráztoky, Sestrč, Sokolče, Vrbie, Vyšné Dechtáre) a čiastočne aj Liptovský Trnovec. Spolu bolo presídlených 940 rodín, čo predstavovalo viac ako 4 tisíc obyvateľov. Celkovým objemom 360,5 mil. m3 je najväčšou vodnou nádržou na Slovensku. Pri vzdutí na kótu 566 m n. m. zaplavuje územie s plochou takmer 27 km2. Vodné dielo pozostáva zo 52 m zemnej priehrady s hlinitým tesnením a vodnej elektrárne so 4 turbínam s inštalovaným výkonom 203 MW. Jediným pozostatko zatopenej dediny Liptovská Mara je gotický kostolík. Kostol, postavený na staršom základe v druhej polovici 13. storočia a prestavaný v 15.-17. storočí pred napustením vodnej nádrže dôkladne preskúmali. Jeho najhodnotnejšie architektonické a výtvarné detaily preniesli do areálu liptovského skanzenu v Pribyline.

F

Fotogaléria