IMG_4245

ĎAKUJEME, ŽE DODRŽIAVATE TIETO PRAVIDLÁ A UDRŽIAVATE CELÝ CYKLOPOINT V ČISTOTE, ABY NÁM MOHOL SLÚŽIŤ DLHÉ ROKY.

I. ÚVOD

Tento priestor slúži ako súkromný relaxačný priestor s fínskou saunou, ktorý je k dispozícii výlučne komunite podporovateľov a členov občianskeho združenia a športovcov a športových klubov.

Návštevníci môžu túto komunitnú saunu využívať na základe presnej rezervácie dostupných relaxačných -saunovacích cyklov (2hodiny) na stránke www.ruzomberok.bike/sauna na vlastnú zodpovednosť a sú povinní sa vopred oboznámiť s pravidlami a odporúčaniami, ktoré sú súčasťou tohto prevádzkového poriadku a následne ich dodržiavať rešpektujúc svoj zdravotný stav a spôsobilosť.

Kapacita sauny je maximálne 6 osôb, čo platí aj v prípade rezervácie Banya skupinového rituálu. V prípade rezervácie Banya individuálnych rituálov je maximálna kapacita stanovená na 2 osoby na jeden saunovací cyklus.

Návštevníci sú zároveň povinní počínať si počas celej doby relaxačného a saunovacieho cyklu tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí. Každý návštevník má nárok na 1x saunovaciu plachtu a 1x froté osušku. Po ukončení saunovacieho cyklu, tieto odloží do koša určeného na použitú bielizeň. Do sauny je zakázané vstupovať v plavkách. V odpočívarni na lehátkach, použije návštevník po osušení plachtu do ktorej sa zabalí a následne sa prikryje dekou. Návštevníci, ktorí použijú na ochladenie potok sa osušia pred vstupom do interiéru oddychovej miestnosti. Návštevníci, ktorí použijú sprchu, sa osušia v priestore sprchy.

Návštevníci sú povinní pri odchode zanechať priestor Cyklopointu v poriadku, čistote a nepoškodenom stave umožňujúcom, ďalšie použitie priestoru na regeneráciu a relax. Po poslednom saunovacom cykle končiacom o 22:00 sú návštevníci povinní otvoriť záklopku odvetrávania sauny, nachádzajúcej sa na stene so vstupnými dverami pod stropom sauny a nechať zatvorené dvere na saunovacej kabíne, zhasnúť všetky svetlá, zamknúť vstupné dvere na obidvoch stranách budovy a kľúč odložiť do KeyBox pri vstupe.

II. ZDRAVOTNÉ KONTRAINDIKÁCIE

Pobyt v saune je určený predovšetkým zdravým osobám. Saunovanie je zakázané pre osoby, ktoré trpia nasledujúcimi ochoreniami:

Ochorenia srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, najmä s insuficienciou, stavy po čerstvom infarkte myokardu, arytmie, myokarditídy, hypertenzia, všetky akútne, infekčné, horúčkové ochorenia, bacilonosičstvo, infekčné kožné ochorenia, hypertyreóza, zápalové ochorenia vnútorných orgánov (žlčníka, pankreasu, vaječníkov, semenníkov, obličiek), osoby s kovovým implantátom alebo kardiostimulátorom, epilepsia, neurovegetatívne poruchy, niektoré psychózy, klaustrofóbia.

Vstup nie je povolený ani osobám, ktoré sú po požití alkoholických nápojov, silných liekov a drog.

Využívanie sauny nie je určené ani pre ľudí (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom poverenej osoby alebo im boli dané pokyny ako správne používať zariadenie. Deti by mali byť pod dohľadom, čím sa zabezpečí jednak dohľad nad nimi, ale aj dozor, že sa nebudú hrať so zariadením a nespôsobia škodu na majetku.

Saunovanie sa neodporúča u osôb vo veku nad 60 rokov.

III. OVLÁDANIE SAUNY

Popis funkcie:

Regulátor pri vstupných dverách do sauny je určený na reguláciu teploty a ponúka jednoduché
a prehľadné ovládanie a presnú reguláciu teploty. Je riadený mikropočítačom, ktorý vyhodnocuje údaje z polovodičového čidla. Komunikácia s obsluhou je umožnená displejom s tlačidlami.

Nastavenie a obsluha regulátora:

  1. Náštevník môže ovládať telplu v priestore smerom nahor alebo nadol prostredníctvom tlačidiel so šípkami: tlačidlom so „šípkou hore“ sa pridáva teplota a tlačidlom so „šípkou dole“ sa uberá teplota, akú si prajete nastaviť v saune.
  2. Údaj o aktuálnej teplote vnútorného priestoru vidíte nepretržite na displeji regulátora. Akonáhle vnútorný priestor sauny dosiahne nastavenú teplotu, môžete začať proces saunovania.
  3. Stlačením tlačidla „slnko“ viete rozsvietiť a zhasnúť vnútorné osvetlenie.
  4. Po ukončení vypnite osvetlenie v saune.

Akékoľvek poruchy alebo poškodenia na zariadení je potrebné bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi. V súlade s platnými vyhláškami, elektrické zapojenie saunového výhrevného telesa ako aj saunovej riadiacej jednotky môže byť vykonávané iba certifikovaným elektrikárom.

 IV. OČISTA A PRÍPRAVA PRED SAUNOVANÍM

Do sauny nechoďte hladný alebo s plným žalúdkom. Aby ste mohli nerušene vychutnávať saunu, navštívte najprv toaletu. Pred vlastným saunovaním sa každý dôkladne umyje mydlom a osprchuje. Dobre sa osušte, lebo suchá pokožka sa rýchlejšie potí.

V. SAUNOVANIE

Pôžitok z pobytu v saune je veľmi subjektívny a preto je potrebný Váš osobný dojem a úsudok, pre nájdenie individuálneho nastavenia pre Vás. Prednastavená teplota je 90°C. Túto teplotu si viete jednoducho regulovať na reguláre pri vstupe do sauny.

Pri vstupe do sauny odporúčame nastaviť presýpacie hodiny na meranie času strávaného v saune.

Pri saunovaní vždy dodržujte zvýšenú hygienu: umiestnite si plachtu alebo uterák na miesto, kde sedíte, aby pot nestekal na drevo.

Dýchajte pozvoľne, nie však zhlboka. Zbytočne nerozprávajte a nepohybujte sa, v saune by ste mali telo nechať oddychovať. Pri inhalácii dýchajte spočiatku plytko, neskôr nádychy prehlbujte. Oči častejšie privierajte, alebo ich majte zatvorené.

Dôležité:

Pobyt v saune by mal byť krátky, účinok je ale intenzívny. Poťte sa preto na hornej alebo spodnej lavici. Pri prehrievaní, ktoré by malo trvať 5 až 15 minút, niekto leží, niekto rád sedí. Spoľahnite sa hlavne ale na Váš pocit a zostaňte v saune tak dlho, ako Vám to je príjemné.

U detí sa ale vzhľadom na malú hmotnosť tela a rýchlejšie prehriatie, majú pobyty v saune skrátiť asi na 5 minút.

Intenzitu tepla (jemné alebo ostré) si môžete sami upraviť tým, že budete kachle polievať po stranách, alebo len na vrchole kamenného stĺpca. Neohrozujte ale ostatných saunujúcich liatím prehnaného množstva vody na kamene.

Po ležiačky pociťujete príjemné rovnomerné teplo, lebo celý organizmus je v rovnakej teplotnej hladine a rozdiely povrchovej teploty sa rýchlejšie vyrovnávajú.

Netreba prudko vstávať. Ak chcete vstať, začnite najprv po hybovať končatinami, prípadne ak ležíte, sadnite si a masírujte si telo a až po chvíli sa postavte. Pohybujte sa čo najmenej a v tichosti relaxujte.

V prípade nevoľnosti počas návštevy sauny je potrebné ihneď ukončiť saunovanie.

Posledné 2 minúty by ste sa mali posadiť, aby si Váš krvný obeh zvykol na zvislú polohu a aby sa krv náhle nenahrnula do nôh.

Po dokonalom prehriatí nasleduje ochladenie studenou sprchou na tak dlho, kým nemáte pocit chladu. Pred ďalším vstupom do sauny si chvíľu odpočiňte v  Celý tento cyklus je odporúčané previesť celkom 3x.

Počas saunovania je veľmi dôležité doplnenie tekutín. Vhodná je čistá voda, minerálka, džús. Na záver si odpočiňte a skôr ako sa oblečiete, nechajte svoj pulz vrátiť do normálu.

 VI. UPOZORNENIA

Konzultujte s lekárom akékoľvek obmedzenia spojené so saunovaním. Informujte sa u lekára o možnosti saunovania sa dojčiat a batoliat (vek, teplota, dĺžka pobytu).

Pri zapínaní sauny sa uistite, že v nej nie sú položené žiadne objekty – hrozí riziko požiaru!

V saune nesušte oblečenie, spôsobuje to riziko požiaru. Prebytočná veľká vlhkosť môže zároveň spôsobiť škody na elektrickom vybavení.

Nedotýkajte sa piecky, keď je horúca. Kamene a vonkajší obal piecky Vás môžu popáliť. Nelejte veľa vody na kamene. Vyparujúca voda je vriaca.
Nedovoľte deťom približovať sa k piecke.
Buďte opatní, podlaha a stupienky v saune môžu byť klzké.

Nikdy nechoďte do sauny po požití alkoholických nápojov, silných liekov alebo narkotík. V priestoroch sauny je zakázané konzumovať potraviny, alkoholické nápoje a fajčiť.

R_BK | RUZOMBEROK.BIKE Cycling Centre - Rental

⭐⭐⭐⭐⭐
Mladý, milý chlapec obsluhujúci požičovňu. Požičali sme si elektrobicykle, boli rýchle, čisté, presne podľa očakávania.
Angilen
⭐⭐⭐⭐⭐
RK Bike
Juraj Forgáč
⭐⭐⭐⭐☆
RK Bike
peter sari
top hodnotenie ⭐⭐⭐⭐⭐