Cyklokorytnička

Cyklokorytnička

Náučný cyklochodník pre deti aj dospelých ťa dovedie po trase bývalej železnice Korýtko až k liečivým prameňom v Korytnici.

Železničná trať Ružomberok – Korytnica spájala v rokoch 1908 až 1974 mesto Ružomberok s nízkotatranskými kúpeľmi Korytnica. Už zrušená úzkorozchodná trať s rozchodom 760 mm mala pôvodne spojiť Ružomberok ležiaci na Košicko-bohumínskej železnici, s Banskou Bystricou. Oproti pôvodnému plánu bol spoločnosťou Mandel a Révész realizovaný len 23,5 km dlhý úsek z Ružomberka údolím riečky Revúcej a Korytnickou dolinou do kúpeľov Korytnica. Oficiálne bola trať spustená do prevádzky 5. júna 1908. Spočiatku bola prevádzkovaná Košicko-bohumínskou železnicou a od roku 1921 Československými dráhami. Trať mala na celej dĺžke 9 zastávok. Posledným dňom prevádzky bol 28. september 1974, unikátna trať vrátane zvršku bola následne zlikvidovaná, aby ustúpila rozvíjajúcej sa automobilovej doprave. Viac o histórii Korýtka sa dozvieš na 11 informačných tabuliach, umiestnených popri cyklotrase.

F

Fotogaléria