Havránok

Havránok

Národná kultúrna pamiatka Havránok je jedna z najvýznamnejších archeologických lokalít Liptova.

Liptovská Mara bola významnou lokalitou už v predhistorickej dobe. Archeologický výskum v súvislosti so stavbou vodnej nádrže ukázal jej úlohu v praveku i rannom stredoveku a boli tu nájdené nálezy z mladšej doby bronzovej, sídlisko púchovskej kultúry, opevnené sídlisko z mladšej doby rímskej a sídlisko z doby veľkomoravskej. Obec nadviazala na staršie osídlenie a už v 12. storočí bola najvýznamnejším trhovým miestom v Liptove. Nad priehradným múrom Liptovskej Mary na východnom úpätí vrchu Úložisko sa nachádza archeologická lokalita Havránok - keltské opevnenie osady Kotínov s druidskou svätyňou z 1. storočia pred naším letopočtom. Je tu vybudované aj múzeum v prírode, v ktorom môžete vidieť komplex zrekonštruovaných objektov z mladšej doby železnej - laténskej (obydlia, pec na vypaľovanie keramiky, obetisko s obetnou jamou, komplex valov s vstupnou bránou a i.). Stredovek je zastúpený dreveným opevnením s mostom, valmi, strážnou vežou a základmi stavieb z 15. st.). V blízkosti prístavného móla sa nachádza pôvodná veža rím.-kat. kostola Panny Márie. Havránok je od jari do jesene dejiskom pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré si už získali renomé u širokej verejnosti. Priamo v archeologickom areáli prebiehajú keltské obrady - bežný život Keltov, obetovanie, hrnčiarstvo, spracovanie koží. V stredovekej časti areálu sa odohrávajú neľútostné bitky šermiarov.

F

Fotogaléria