Gotický Všechsvätský kostol v Kúte

Gotický Všechsvätský kostol v Kúte

Vidiecky kolonizačný kostolík, postavený v poslednej tretine 13. storočia.

Interiér kostola je cenným svedectvom stredovekej nástennej maľby. Na severnej stene pôvodnej lode sa nachádza figurálny triptych s postavami Panny Márie Ochrankyne, Krista Trpiteľa a sv. Jána Krstiteľa (resp. Krista Dobrého pastiera), vytvorený okolo roku 1400. Maliarska výzdoba radí ludrovský kostol medzi najvýznamnejšie sakrálne pamiatky regiónu i celého Slovenska.

F

Fotogaléria